Văn phòng: 312 Cách Mạng Tháng Tám, P. Vĩnh Lợi, Tp Rạch Giá.
Văn phòng CẦN THƠ: Số 2C Đường B2, KDC 91B, Tp Cần Thơ
19006064

HTX vận tải là gì?

Hợp tác xã Vận Tải Rạch Sỏi chia sẻ với quý bạn đọc một vài thông tin cơ bản và ngắn gọn về:

 1. Hợp tác xã vận tải là gì?

  Hợp tác xã vận tải là một tổ chức kinh tế tự chủ của những người lao động cùng hành nghề trong lĩnh vực Giao thông vận tải có nhu cầu và lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, (bằng tiền, bất động sản, hoặc phương tiện, thiết bị) và công sức để hợp tác xã sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Đồng thời một hợp tác xã giao thông vận tải phải có ít nhất 10 xã viên lúc đó mới được thành lập hợp tác xã giao thông vận tải.

  Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ và Du Lịch Liên Việt được thành lập với mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các xã viên, những cá nhân tham gia vào lĩnh vực giao thông vận tải. Hợp tác xã vận tải liên viên luôn sát cánh với xã viên để kịp thời tư vấn và hỗ trợ họ trong mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu..

  Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ và Du Lịch Liên Việt được thành lập với mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các xã viên, những cá nhân tham gia vào lĩnh vực giao thông vận tải. Hợp tác xã vận tải liên viên luôn sát cánh với xã viên để kịp thời tư vấn và hỗ trợ họ trong mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu..

 2. Quyền và nghĩa vụ của xã viên

  Thứ nhất, quyền của các thành viên trong hợp tác xã.

  Căn cứ quy định tại Điều 14 Luật hợp tác xã năm 2012 nếu bạn trở thành thành viên của hợp tác xã thì bạn sẽ có các quyền sau:

  - Được hợp tác xã, cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

  - Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ.

  - Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  - Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên.

  - Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên.

  - Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã.

  - Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã.

  - Yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ.

  -  Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã.

  - Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã.

  - Ra khỏi hợp tác xã, theo quy định của điều lệ.

  -  Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, theo quy định của Luật hợp tác xã  và điều lệ.

  - Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã  theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ.

  -  Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  - Quyền khác theo quy định của điều lệ.

  Thứ hai, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong hợp tác xã.

  Căn cứ quy định tại Điều 15 Luật hợp tác xã năm 2012 thì thành viên hợp tác xã sẽ có các nghĩa vụ sau:

  - Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, theo hợp đồng dịch vụ.

  - Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

  - Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã.

  - Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, theo quy định của pháp luật.

  - Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã.

  - Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

  Như vậy, khi đủ điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã, bạn sẽ có các quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã theo quy định của luật hợp tác xã và quy định của điều lệ hợp tác xã. Đối với hợp tác xã khi trở thành thành viên của liên hợp hợp tác xã thì cũng có các quyền và nghĩa vụ tương tự như thành viên hợp tác xã.Hợp tác xã Rạch Sỏi

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE
1900 60 64


THỐNG KÊ

: 69090
: 6136

CHÚNG TÔI SẼ PHẢN HỒI TRONG VÀI GIỜ

VỀ CHÚNG TÔI

  Vì sao Hợp tác xã vận tải thủy bộ Rạch Sỏi thành lập?

Đời sống vật chất càng nâng cao, con người càng tiến bộ, đòi hỏi phương tiện sẽ tiến bộ theo...Từ đó phát sinh nhiều đòi hỏi, đặc biệt là việc quản lý các phương tiện như: xe ô tô, xe tải, xe khách ....ngày cáng khó khăn. Để giám sát các phương tiện trên chúng tôi ra đời với sản phẩm “Giám sát hành trình cho các phương tiện”

HÌNH ẢNH

Copyright 2017 HTX VÂN TẢI THỦY BỘ RẠCH SỎI